Kate Schmit

Schmit, Kate

Grade 1 Teacher
Locations
Southview Elementary
Tyrel Seim

Seim, Tyrel

Social Studies Teacher
Locations
Waconia High School
Naomi Simon

Simon, Naomi

English/Language Arts Teacher
Locations
Waconia Middle School
Charlie Smothers

Smothers, Charles

Grade 5 Teacher
Locations
Southview Elementary
Susan Snorek

Snorek, Susan

Vocal and Classroom Music Teacher
Locations
Waconia Middle School
Philip Snyder

Snyder, Phil

Instrumental Music Teacher
Locations
Waconia Middle School